EVILCULT | GRAVEDÄNCER (TICKETS)

350,00
  • EVILCULT | GRAVEDÄNCER (TICKETS)

SHOW RESERVATION / KONCERTNÍ REZERVACE

NO E-TICKETS AVAILABLE!!! Read more info below,.
E-TICKETY NEJSOU ROZESÍLÁNY!!! Více info čti níže.

EVILCULT / BR / black, thrash, speed
GRAVEDÄNCER / BR / black, speed

9.11.2023 / Písek
Divadlo Pod Čarou

350 CZK = 14 EUR

After completing the order, you'll receive automatic reply by email with generated order number in format #ABCD-123456 (NO E-TICKETS attached!!!). Show this number to check at the entrance, it is valid for full number of reservations purchased in the order. YOUR ORDER NUMBER = YOUR TICKET!

We do not refund fees for reservations, eventual sale is the responsibility of the buyer.
In case the festival / concert will be cancelled by organizer, we will return about 5% less from the original price due to payment methods fees.

**********************

Po dokončení objednávky obdržíte emailem automatickou odpověď s vygenerovaným číslem objednávky ve formátu #ABCD-123456 (ŽÁDNÉ E-VSTUPENKY nejsou přílohou mailu!!!). Toto číslo předložte při kontrole u vstupu, je platné pro vstup všech osob, jejichž počet byl zaplacen v objednávce. ČÍSLO VAŠÍ OBJEDNÁVKY = VAŠE VSTUPENKA!

Vstupné za rezervace nevracíme, jejich případný prodej je v zodpovědnosti kupujícího.
V případě zrušení festivalu / koncertu ze strany pořadatele bude vráceno přibližně o 5% méně z uhrazené ceny z důvodu poplatků platebním bránám.