MEGATON SWORD | VENATOR (TICKETS)

350,00
  • MEGATON SWORD | VENATOR (TICKETS)

SHOW TICKET / KONCERTNÍ VSTUPENKA

MEGATON SWORD / heavy metal
VENATOR / heavy metal

1.5.2023 / Písek
Divadlo Pod Čarou

350 CZK = 14 EUR

After completing the order, you'll receive automatic reply by email with generated order number in format #ABCD-123456 (NO OTHER TICKETS attached!!!). Show this number to check at the entrance, it is valid for full number of reservations purchased in the order. YOUR ORDER NUMBER = YOUR TICKET!

In case the show will be cancelled, we will return about 5% less from the original price due to payment methods fees.

//////////////////////////////////

Po dokončení objednávky obdržíte emailem automatickou odpověď s vygenerovaným číslem objednávky ve formátu #ABCD-123456 (VSTUPENKY NEJSOU přílohou mailu!!!). Toto číslo předložte při kontrole u vstupu, je platné pro vstup všech osob, jejichž počet byl zaplacen v objednávce. ČÍSLO VAŠÍ OBJEDNÁVKY = VAŠE VSTUPENKA!

V případě zrušení koncertu bude vráceno přibližně o 5% méně z uhrazené ceny z důvodu poplatků platebním bránám.